TRV:05198

ID TRV:05198
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et system for togdeteksjon skal kunne detektere et sporavsnitt som belagt eller fritt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon