TRV:05200

ID TRV:05200
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Et system for togdeteksjon skal detektere rullende materiell med hastighet inntil 300 km/h.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon