TRV:05202

ID TRV:05202
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Et system for togdeteksjon skal levere status belagt til forriglingsutrustningen maksimum 1 sekund etter at feil har oppstått i system for togdeteksjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon