TRV:05203

ID TRV:05203
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Et system for togdeteksjon skal levere status fritt til forriglingsutrustningen maksimum 2 sekunder etter at tog (siste aksel) har forlatt sporavsnittet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon