TRV:05211

ID TRV:05211
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Sporfelt skal fungere med en avledning G:
  1. < 0,6 S/km på stasjon.
  2. < 0,5 S/km på linjen.

Unntak til punkt 2:

  1. < 0,2 S/km når sporfeltets lengde overstiger 5 km.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon