TRV:05213

ID TRV:05213
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Det mest trafikkerte sporet i en sporveksel bør være uten isolerte skjøter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon