TRV:05214

ID TRV:05214
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Akseltellersystemet skal detektere et sporavsnitt som belagt eller fritt ved å telle antall aksler inn og ut av sporavsnittet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon