TRV:05215

ID TRV:05215
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Akseltellersystemet skal detektere et sporavsnitt som belagt inntil summen av aksler inn i sporavsnitt = summen av aksler ut av sporavsnitt, uavhengig av hvilke av sporavsnittets tellepunkt som teller aksler inn og ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon