TRV:05216

ID TRV:05216
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Dersom det oppstår feil i akseltellersystemet skal tilhørende sporavsnitt gå til tilstand belagt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon