TRV:05225

ID TRV:05225
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Forberedende resetting skal endre tilstand for et sporavsnitt fra belagt til fritt, etter at ordre er gitt og tog har kjørt over sporavsnittet og korrekt telling har funnet sted.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon