TRV:05231

ID TRV:05231
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ordre om direkte resetting skal bare kunne utføres fra eget betjeningsutstyr i teknisk rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon