TRV:05232

ID TRV:05232
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Betjeningsutstyr for direkte resetting i teknisk rom skal være konstruert for å unngå feilbetjening.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon