TRV:05290

ID TRV:05290
Bok 525
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ved spesifikasjon av overhøyder på tegninger skal toleranser for bygging reflekteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon