TRV:05299

ID TRV:05299
Bok 525
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Høyere fasthetsklasse enn 8,8 skal ikke benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon