TRV:05300

ID TRV:05300
Bok 525
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dybler skal leveres i henhold til Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2.

Skjærforbindelsene skal dimensjoneres for fullt samvirke og plasseres i samsvar med spenningsfordeling etter elastisitetsteorien.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon