TRV:05304

ID TRV:05304
Bok 525
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kontrollklasse for sveiser skal påføres tegninger sammen med sveisesymbolene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon