TRV:05312

ID TRV:05312
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Skinnekapp skal ha følgende minstelengder avhengig av tillat hastighet:
  • Spor med sth > 160 km/h: 10 m
  • Spor med 40 km/h < sth ≤ 160 km/h: 5 m
  • Spor med sth ≤ 40 km/h: 3 m
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon