TRV:05393

ID TRV:05393
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) På grunn av sikkerheten og faren for deformasjon av skinneendene, skal ikke midlertidig laskede skjøter overvintre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon