TRV:05493

ID TRV:05493
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Pukken skal komprimeres lett uten at materialene knuses.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre knusing av pukk som følge av hard komprimering av nedre ballastlag. For høy andel finstoff reduserer ballastlaget kraftfordelingsevne og dreneringsevne og vil i tillegg redusere sporets sidestabilitet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Utlegging