TRV:05493

ID TRV:05493
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Pukken skal komprimeres lett uten at materialene knuses.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon