TRV:05494

ID TRV:05494
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk og jevnheten på ballastlaget skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon