TRV:05503

ID TRV:05503
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Påramping fra eksisterende nedre ballastlag skal i lengderetningen ha en helning på 1:400.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon