TRV:05504

ID TRV:05504
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Det øvre ballastlaget skal legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også ev. etterfylling etter at sporet er justert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bakgrunn for kravet er å unngå at nedre ballastlag blir forurenset fra transportmidler beregnet for transport på vei. Ren ballast fri for finstoff, humus og andre forurensninger er avgjørende for sporets kvalitet over tid. Ved bruk transport direkte fra vei vil dette overføre forurensninger som reduserer sporets evne til å opprettholde god geometrisk kvalitet over tid.

Kravet skal også sikre homogen pukkvalitet i sporets lengderetning uten punktvis opphopning av finstoff som følge av uheldig metode for utlegging/tømming av pukk.

Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Øvre ballastlag