TRV:05505

ID TRV:05505
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bakgrunn for kravet er å unngå at nedre ballastlag blir forurenset fra transportmidler beregnet for transport på vei. Ren ballast fri for finstoff, humus og andre forurensninger er avgjørende for sporets kvalitet over tid. Ved bruk transport direkte fra vei vil dette overføre forurensninger som reduserer sporets evne til å opprettholde god geometrisk kvalitet over tid.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Øvre ballastlag