TRV:05508

ID TRV:05508
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) I svillemellomrommene mellom skinnene for Q0 og Q1-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon