TRV:05510

ID TRV:05510
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Skinnene skal spyles etter feiingen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for at alle mindre steinpartikler fjernes fra skinnene for å unngå at de trykkes inn i skinnenes og hjulenes overflate og forårsaker små feil som kan utvikle seg til kontaktutmattingsskader på sikt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Øvre ballastlag i sporområder