TRV:05512

ID TRV:05512
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre funksjonen til ballastlaget med hensyn til lastoverføring, stabilitet og drenering.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Øvre ballastlag i sporvekselområde