TRV:05515

ID TRV:05515
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at kabelkanaler er klare til bruk uten hindringer.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Øvre ballastlag i sporvekselområde