TRV:05516

ID TRV:05516
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Pukken bør ved behov renses ved spyling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til å redusere støvplager for omgivelser og arbeidere i forbindelse med håndtering og utlegging av ballastpukk.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Spyling av pukk