TRV:05530

ID TRV:05530
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Vekt for utbyttbare funksjonsenheter skal ikke overstige 15 kg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon