TRV:05538

ID TRV:05538
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En sporsperre skal plasseres minimum 5 meter innenfor middel til nabospor, i retning bort fra sporvekselen.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-04-11-388 §3-3 3.ledd

ERA/ERTMS/033281 3.1.2.4 og 3.1.2.5

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon