TRV:05540

ID TRV:05540
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For avsporing til venstre skal sporsperren plasseres på venstre skinnestreng og for avsporing til høyre skal sporsperren

plasseres på høyre skinnestreng.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon