TRV:05541

ID TRV:05541
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) En sporsperre skal styre avsporingen slik at avsporing skjer i retning bort fra mest trafikkerte spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon