TRV:05542

ID TRV:05542
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En lokalstiller skal plasseres 1-2 meter foran tungespiss.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at personell som skal operere sporvekselen (stilleren) har godt overblikk over vekselens stilling og funksjon samt annet personell i umiddelbar nærhet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon