TRV:05543

ID TRV:05543
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved koblede sporveksler i en sporvekselsløyfe (to veksler som betjenes med samme ordre) skal lokalstilleren plasseres ved den sporvekselen som omlegges sist.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon