TRV:05548

ID TRV:05548
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Sporvekselutrustningen skal tåle en vertikal bevegelse av sporvekseltungen/kryss-spissen på ±10 mm i forhold til stokkskinne/vingeskinne uten at kontroll av låsing og posisjon påvirkes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon