TRV:05551

ID TRV:05551
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) De deler av utrustning for omlegging, låsing og kontroll av posisjon som er justerbare skal være utført slik at justering ikke kan endres utilsiktet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon