TRV:05556

ID TRV:05556
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Omlegging, låsing, og kontroll av sporvekseltunger/krysspiss skal følge sekvensen:
  1. Kontroll oppheves
  2. Låsing oppheves
  3. Omlegging
  4. Låsing
  5. Kontroll av låsing
  6. Kontroll av posisjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon