TRV:05557

ID TRV:05557
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sporvekseldrivverket skal ha tilstrekkelig omleggingskraft til å kunne legge over sporvekseltunger/krysspiss med maksimalverdier som angitt i bestykning av sporveksel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon