TRV:05559

ID TRV:05559
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Omlegging av krysspiss skal kunne skje med en horisontal bevegelse på krysspiss på 35 – 60 millimeter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon