TRV:05560

ID TRV:05560
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Den horisontale bevegelsen i utrustning for omlegging skal være justerbar i trinn ≤ 2 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon