TRV:05563

ID TRV:05563
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Ved manuell omlegging skal sporvekseldrivverket hindre automatisk omlegging av sporvekselen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:07175
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon