TRV:05564

ID TRV:05564
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utrustning for omlegging skal holde sporvekseltungene/krysspiss på plass slik at de ikke beveges ved en horisontal kraft ≤ 2 kN normalt på sporvekseltungene/krysspissen, selv uten låsing.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon