TRV:05565

ID TRV:05565
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporvekseldrivverket skal ha en fastholdekraft som angitt i bestykning av sporveksel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon