TRV:05566

ID TRV:05566
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved oppkjøring av en sporveksel skal låsingen av både tilliggende og fraliggende sporvekseltunge oppheves uten at låsemekanismen ødelegges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon