TRV:05567

ID TRV:05567
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Utrustningen for låsing skal låse bare når sporvekseltungene/krysspissen er i korrekt posisjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon