TRV:05568

ID TRV:05568
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utrustningen for låsing av tilliggende sporvekseltunge/krysspiss i forhold til stokkskinne/vingeskinne skal være justerbar i området 0,5 – 10 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon