TRV:05570

ID TRV:05570
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Utrustningen for låsing av sporvekseltunge/krysspiss i forhold til stokkskinne/vingeskinne skal være justerbar i trinn ≤0,5 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon