TRV:05575

ID TRV:05575
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Kontroll av låsing til sporvekseltunger skal ikke oppnås dersom oppkjøringssikring er ødelagt/deformert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon