TRV:05577

ID TRV:05577
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kontroll av posisjon av sporvekseltungene/krysspissen skal være uavhengig av kontroll av låsing.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon