TRV:05578

ID TRV:05578
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Utrustningen for kontroll av posisjon til tilliggende sporvekseltunge/krysspiss i forhold til stokkskinne/vingeskinne skal være justerbart i området 0,5 – 10 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon